Criteria aanvragen Jo Kolk studiefonds

De Stichting Jo Kolk Studiefonds verleent onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning aan vrouwen voor het volgen van een academische of hogere beroepsopleiding en voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Subsidie wordt gegeven voor:

Overige randvoorwaarden voor aanvragen categorie A, B en C:

Deadlines

Er zijn jaarlijks twee periodes waarin een aanvraag kan worden ingediend.

Aanwijzingen voor het invullen en opsturen van het aanvraagformulier en de bijlagen

N.B. Aanvragen die niet aan alle voorwaarden voldoen of die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Ook aanvragen die meer aanvragen dan het maximale bedrag worden niet in behandeling genomen.